Планування внутрішньолабораторного контролю якості

Сучасний менеджмент якості при виконанні лабораторних досліджень ґрунтується на управлінні ризиками та вчасному запобіганні можливої шкоди для пацієнта на всіх етапах лабораторного дослідження. Проведення внутрішньолабораторного контролю якості (далі — ВЛКЯ) дозволяє запобігти отриманню та передачі клініцистам неправильних результатів лабораторних досліджень у разі виникненні відхилень у процесі тестування та шкоди для пацієнта внаслідок цього.

Стаття відкрита для передплатників