5 найбільших помилок при наймі персоналу

Розвиток ринку медичних послуг висуває принципово нові вимоги до закладів охорони здоров’я. Якщо керівництво медичного закладу приймає намір вистояти в конкурентній боротьбі і бажає успішно існувати і розвиватись у сучасних нестабільних умовах, необхідно робити ставку на найголовніший ресурс — персонал. Ще у минулому десятиріччі стався зсув пріоритетів управління медичним бізнесом. На перший план вийшла задача максимізації ефективності використання кадрового потенціалу. Для її виконання необхідно максимально залучити персонал у процес розробки та прийняття рішень, а також забезпечити своєчасну підготовку кадрів та підвищення їх кваліфікації.

Стаття відкрита для передплатників