Про внесення кваліфікаційної назви роботи до класифікатора професій

Міністерство економіки України розглянуло звернення Міністерства охорони здоров’я України щодо внесення професійної назви роботи «Цитоморфолог» до Національного класифікатора професій України ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарта від 28.07.2010 р. № 327 (зі змінами).

Стаття відкрита для передплатників