Інтерпретація кількісних результатів: вплив фізіологічних й аналітичних похибок

Інтерпретація результатів лабораторних досліджень є одним з найскладніших завдань у роботі лікаря. Розгляд похибок, які впливають на результати аналізу, їх використання при оцінці результатів необхідні для лікарів різних спеціальностей. Для інтерпретації результатів важливо розуміння таких прийнятих термінів, як норма, референтні значення і «сіра зона». У статті викладені основні принципи оцінки результатів, отриманих у різних лабораторіях, різних одиницях виміру, різними методами, у відносному й абсолютному вираженні результатів, що актуально як для лікарів клінічної лабораторної діагностики, так і лікарів-клініцистів.

Стаття відкрита для передплатників