Управління гемолізованими зразками

У статті розглянуто підхід до оцінки індексу гемолізу на прикладі двох аналітів — АЛТ і АСТ, що вимірюються в зразках сироватки крові на автоматичному біохімічному аналізаторі. Даний підхід заснований на обчисленні величини критичної різниці RCV з урахуванням референсних інтервалів для АЛТ і АСТ. Така оцінка дозволяє визначити статистично значущу достовірність відмінностей між двома результатами лабораторних досліджень у одного пацієнта та виключити отримання хибнопозитивних результатів.

Стаття відкрита для передплатників