Основний склад стандартів системи якості в охороні здоров'я

ISO 15378:2017— «Primary packaging materials for medicinal pro-ducts — Particular requirements for the application of ISO 9001: 2015, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP)» — Матеріали первинні пакувальні на лікарські засоби. Окремі вимоги щодо застосування ISO 9001:2015 з урахуванням належної виробничої практики (GMP). За стандартом ISO 15378:2017 здійснюється сертифікація.

Стаття відкрита для передплатників