Переданалітичний етап дослідження за ДСТУ EN ISO 15189:2015

Загальний цикл клініко-лабораторного дослідження розподіляють на три етапи: переданалітичний, аналітичний та постаналітичний. Стандарт ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» для здійснення кожного з цих етапів на контрольованому якісному рівні передбачає виконання низки вимог щодо керування ресурсами, процесами і документованою інформацією. При здійсненні процесів лабораторного дослідження складність полягає в тому, що тільки аналітичний етап може повністю здійснюватися в медичній лабораторії (МЛ), а інші (переданалітичний та постаналітичний) етапи мають суттєву позалабораторну складову. Для обґрунтованого судження про якість клініко-лабораторних досліджень необхідно розробити критерії оцінки технологічних процесів виробництва аналізів, відслідковувати дотримання цих критеріїв і на підставі відхилень від них керувати загальною якістю послуг медичної лабораторії — результатами клініко-лабораторних досліджень (рисунок 1).

Стаття відкрита для передплатників