Білірубін як метаболічний гормон і важлива сигнальна молекула

Як відомо, білірубін є продуктом розпаду гему, який вивільняється внаслідок лізису еритроцитів. Гемоглобін та інші білки, що містять гем, такі як цитохроми, залежать від гема для здійснення перенесення електронів, транспорту кисню, зв’язування лігандів і подальшої регуляції генів. Ізоферменти гемоксигенази (HO-1 і HO-2) необхідні для каталітичного розщеплення гемового кільця та подальшого утворення двовалентного заліза, CO та білівердину. Коли ці залізопорфіринові комплекси метаболізуються в білівердин, а потім у білірубін під дією білівердинредуктази, тканини одержують важливі гормональні сигнали. Білірубін також має добре відомі антиоксидантні властивості. При нормальних концентраціях у сироватці некон’югований білірубін служить ефективним поглиначем молекули синглетного кисню і діє як ефективний антиоксидант.

Стаття відкрита для передплатників