Метрологічні вимоги у стандартах акредитації закладів охорони здоров’я

Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я наведені у наказі  Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2011 № 142, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 р. за № 680/19418. В цей наказ були внесені зміни Наказами Міністерства охорони здо-ров’я № 1116 від 20.12.2013 та № 1614 від 03.08.2021 та в 2023 р.. Допущені такі суттєві порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність. У 2021 р., під час внесення змін у 142 наказ МОЗ, вже 5 років були чинні нові вимоги до метрології та метрологічної діяльності згідно із Законом про метрологію, впровадженого з 2016 р.

Стаття відкрита для передплатників