Діагностика пухлин яєчників

Пухлини яєчників є досить значною групою захворювань, що відрізняються за походженням і характером хвороби. Безумовно, що провідну роль у діагностиці пухлин яєчників відводять методам медичної візуалізації. Проте можливість використання біохімічних маркерів раку яєчників (РЯ) у якості скринінгових програм привертає увагу дослідників і представників практичної медицини. Окрім цього деякі доброякісні пухлини яєчників мають полісимптомні прояви, що обумовлює додатковий пошук лабораторних ознак коморбідної патології. На думку засновника американської школи онкологічної гінекології Rutledge F. N., РЯ — захворювання черевної порожнини, а остання є гаванню для потенційних рецидивів. Тому використання лабораторних маркерів РЯ є доцільним на усіх етапах лікування жінок.

Стаття відкрита для передплатників