Нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ) широко застосовуються у медичній практиці. Визначити відношення технічного засобу до ЗВТ легко, якщо користуватися таким критерієм: якщо технічний засіб застосовується для вимірювання, тобто для визначення числового значення в конкретній одиниці вимірювання, та має показ, який відповідає значенню вимірюваної величини, то це і є ЗВТ (термометр, кардіограф, тонометр, монітор пацієнта тощо).

Стаття відкрита для передплатників