Інструкція з охорони праці при виконанні робіт із санітарної обробки за допомогою бактерицидних випромінювачів

1. Ця інструкція є обов’язковою для виконання всіма особами, які виконують роботи з санітарної обробки приміщень, обладнання та засобів індивідуального й колективного захисту за допомогою бактерицидних опромінювачів.

Стаття відкрита для передплатників