Лаборант: робітник чи фахівець?

Перш за все зауважимо, що питання відповідної термінології під час прийняття працівників на роботу у доречних нормативно-правових та нормативно-технічних актах (далі — НПА) конкретно не унормовано, і тому на практиці у залежності від організації кадрового діловодства у конкретній сфері діяльності та/або на конкретному підприємстві, установі, організації (далі — підприємство) відповідні поняття (терміни), що застосовуються під час фактично однакових кадрових процедур, можуть певною мірою різнитися, а іноді навіть суперечити одне одному. Крім того, іноді певні норми (положення) можуть фактично суперечити одна одній навіть в одному і тому же НПА.

Стаття відкрита для передплатників