Визначення HLA-антитіл для успішної трансплантації нирки

Донорспецифічні HLA-антитіла (DSA) — основний пусковий механізм гуморального відторгнення під час трансплантації солідних органів. HLA-антитіла, що утворилися в результаті гемотрансфузій, вагітностей або попередніх трансплантацій, збігаючись за специфічністю з генотипом донора, призводять до гострої і надгострої реакції відторгнення трансплантата. HLA-антитіла, що з’являються після трансплантації запускають реакції хронічного відторгнення, погіршуючи функціонування і час життя трансплантата. На практиці головним принципом для запобігання реакцій гострого і хронічного відторгнення трансплантата, є уникнення неприйнятних невідповідностей в генотипах донора і реципієнта за HLA.

Стаття відкрита для передплатників