Класифікація невідповідностей на вимогу ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ EN ISO 15189:2015

Недостатнє розуміння персоналом калібрувальних і вимірювальних (у тому числі медичних) лабораторій протоколів невідповідностей, які виписуються аудиторами, та суб’єктивні оцінки ступеня важливості невідповідностей, що інколи мають місце під час перевірок з акредитації за стандартами ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ EN ISO 15189:2015, обумовлюють актуальність питання їх класифікації.

Стаття відкрита для передплатників