Додаткові проекції пренатального скринінгу

Пренатальний скринінг базується на визначенні низки біохімічних і біофізичних параметрів. Він має за основну мету виявлення хромосомних аномалій. Серед біохімічних маркерів використовують наступні: PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A – білок А, асоційований з вагітністю), PlGF (placental growth factor – фактор росту плаценти), hCG (human chorionic gonadotropin – хоріонічний гонадотропін людини), AFP (alpha feto-protein – альфа-фетопротеїн), uE3 (unconjugated estriol – некон’югований естріол) та інгібін A. Ці субстанції у певній мірі відображають деякі характеристики процесу плацентації. Його сутність полягає у інвазії позаворсинкового трофобласту в спіральні судини задля формування матково-плацентарного кола гемодинаміки. Невдалу плацентацію розглядають як патогенетичний ланцюг великих акушерських синдромів: прееклампсії (ПЕ), затримки росту плода (ЗРП) і передчасних пологів (ПП). Серед біофізичних (ультразвукових) маркерів хромосомної патології найбільшу увагу приділяють вимірюванню комірцевого простору та носових кісток.

Стаття відкрита для передплатників